เว็บสล็อตแตกง่าย คณะกรรมการกำกับดูแลการไฟฟ้าแห่งไลบีเรียปรับ LEC 10,000 เหรียญสหรัฐ

เว็บสล็อตแตกง่าย คณะกรรมการกำกับดูแลการไฟฟ้าแห่งไลบีเรียปรับ LEC 10,000 เหรียญสหรัฐ

คณะกรรมการกำกับดูแลการไฟฟ้าแห่งไลบีเรีย (LERC) เว็บสล็อตแตกง่าย ได้เรียกเก็บค่าปรับ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หมื่นดอลลาร์สหรัฐ) กับ Liberia Electricity Corporation (LEC) เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขภายใต้ใบอนุญาตต่างๆ ที่ออกโดยบริษัท แม้ว่าจะมีการแจ้งซ้ำแล้วซ้ำเล่าและ กำหนดเวลาจากคณะกรรมการ ค่าปรับกับบริษัทจะต้องชำระเข้าบัญชีของ LERC ไม่เกินวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564

การตัดสินใจของคณะกรรมาธิการในการกำหนดให้ปรับเป็นเงินกับ LEC นั้นเป็นไปตาม “มาตรา 6.12 (การไม่ปฏิบัติตาม/บทลงโทษและค่าปรับ)” ของกฎหมายว่าด้วยไฟฟ้าแห่งไลบีเรีย (ELL) ปี 2015 และระเบียบ 12 (บทลงโทษและค่าปรับ) ของกฎข้อบังคับว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายนปี 2020 (อีแอลอาร์). 

ในการสื่อสารถึงประธานเจ้า

หน้าที่บริหารของ LEC (CEO) Paschal Buckley กรรมการผู้จัดการของ Augustus V. Goanue ชี้ให้เห็นว่าบริษัท “ล้มเหลวในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการรายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ได้ระบุไว้ใน Generation-Hydro, Generation-Thermal, ใบอนุญาตนำเข้า ส่ง ผู้ดำเนินการระบบส่ง และจำหน่ายที่ออกเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564”

Goanue กรรมการผู้จัดการซึ่งปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการชี้ให้เห็นว่าการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทถือเป็นการละเมิด “มาตรา 19 (การตรวจสอบและการรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนด)” ของข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบอนุญาตต่างๆ

คณะกรรมาธิการเรียกร้อง

ให้ผู้บริหารของบรรษัท “ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบอนุญาตต่างๆ โดยส่งรายงานที่จำเป็นไม่เกินวันพุธที่ 15 กันยายน และการไม่ปฏิบัติตามจะนำไปสู่การลงโทษเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับ ELL และ ELR ปี 2015”

คณะกรรมาธิการขอให้ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยไฟฟ้าและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบอนุญาตซึ่งกำหนดภายใต้ภาระหน้าที่ในการประเมินประสิทธิภาพและการรายงานของใบอนุญาตแต่ละใบ คณะกรรมาธิการให้ความสำคัญกับการรายงานและดังนั้นจึงกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานไฟฟ้าใช้กลไกการเคลื่อนไหวเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามอย่างสมบูรณ์

ในการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมาธิการได้เรียกร้องให้ผู้จำหน่ายไฟฟ้าเองดำเนินการตามเกณฑ์ต่างๆ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยไฟฟ้า และสิ่งนี้จะช่วยให้คณะกรรมาธิการสามารถเติมฐานข้อมูลของผู้ประกอบการตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 5.1 (1) ของ 2015 ELL เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและใบอนุญาตของผู้ประกอบการไฟฟ้า  เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย